Veel van de speciale contactlenzen komen voor vergoeding in aanmerking.

De volgende informatie geldt voor in Nederland verzekerde patiënten.2euro

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de contactlenzen die op medische gronden worden gedragen.

De medische noodzaak moet duidelijk zijn uit een medische verklaring. Deze medische verklaring wordt in de regel door een behandelend oogarts afgegeven. Veel zorgverzekeraar eisen dus een verklaring van een oogarts of low vision centrum.

De medische verklaring kunt u, samen met de omschrijving van het voorgestelde hulpmiddel en kosten, opsturen naar de betreffende zorgverzekeraar. Deze zal dan beoordelen of er een machtiging wordt afgegeven zodat u tot levering kunt overgaan.
Daarmee is ook de betaling van het hulpmiddel door de zorgverzekeraar geregeld.

In sommige gevallen heeft u geen machtiging nodig van de zorgverzekeraar en kunt u direct tot levering overgaan. 

De vergoeding komt uit de basis verzekering. Het hulpmiddel wordt in eigendom gegeven, de patiënt betaald daarom eerst zijn eigen risico!
Daarnaast wordt ook nog een verplichte eigen bijdrage in rekening gebracht door de zorgverzekeraar.

De hoogte van deze eigen bijdrage is hier te vinden: zorginstituut nederland